Raadsgesprek Muziek en Cultuur


 Op donderdag 22 november was er een raadsgesprek in het gemeentehuis in Oldebroek met als thema is ‘Kunst en cultuur: bijdragen aan de Oldebroekse samenleving’. Tijdens deze avond konden vertegenwoordigers van culturele verenigingen en organisaties  in gesprek met raadsleden, maar ook met elkaar.  Vragen die aan bod kwamen waren bijvoorbeeld: waar lopen verenigingen/organisaties tegenaan, wie hebben, naast de leden, nog meer baat bij de activiteiten van de vereniging/organisatie en hebben de verenigingen/organisaties een signaalfunctie voor individuele problemen. Ook was er gelegenheid om in kleine groepjes door te praten over het thema.

Klik hier voor het filmpje.

(bron: www.locourant.nl

Het was voor ons als vereniging een zinvolle avond om eens te zien welke verenigingen er allemaal in de gemeente Oldebroek zijn en welke bijdrage cultuurverenigingen bieden aan de samenleving. Ook wij hopen dat het hoog op de agenda komt te staan bij de gemeenteraad.