Doorlopende Flessenactie!


Wij zijn begonnen met een doorlopende flessenactie voor de leden, maar als u Majofique een warm hart toedraagt mag u ons ook helpen om onze vereniging bloeiende te houden.
U kunt het bedrag dan overmaken op NL64RABO0142665339, of u brengt de flessen tijdens onze training op dinsdagavond tussen 18.00 en 20.30 uur in de Erica Terpstrahal te Wezep.
Flessen naar een lid brengen die u kent is natuurlijk ook mogelijk. Wij hopen op uw steun.
 
De actie heeft in oktober 2021 een bedrag van €47,75 opgebracht.