Bestuur


Voorzitter -  vacant
Willemieke Ubels - Secretaris 
Sweis Ubels - Penningmeester
Anita Palsma - Bestuurslid
Gerlinda Bekenkamp- Bestuurslid
Jolanda van Gelder - Bestuurslid
Marieke Jonker - Bestuurslid
Aylaine Spaan - Bestuurslid